Equip


President
Jordi Ricart


Vice-president
Axel Sanz


Secretari
Jaume Ros


Tresorera
Cris Díaz


Comptabilitat
Daniel Ritort


Xarxes Socials
Paula Gomariz


Emprenedoria
Alex Álavarez


Events
Borja Samsó


Alumnes
Jordi Molins


Formació
Miquel Colomer

Vocals:

Mireia Martinez Campo
Asier Sanz Mitchell
Sergi Ibáñez Porcar
Miguel Cortés Ordóñez
Adriana Serra Tojo
Verónica Fernández Cobo
Lara López Uroz
Itziar Sanz Mitchell
Maria Sala Ortiz
Sergi Figueres
Laura Pasqual Lleopart
Jorge de Beascoa
Janina Muñoz Brull
Laura Sáez Carrión
David Calonge Cases

 
Vols formar part de l’equip? Envian’s un correu.