Presentació

Benvolguts/des,

Aquesta presentació pretén donar resposta a diverses qüestions. En primer lloc, ens agradaria explicar de forma concreta què és i quina funció té l’associació Alumni d’ADE+Dret. En segon lloc, justificar la seva existència i raó de ser, i finalment exposar-vos de forma breu quines són les seves línies de treball. Com és ben sabut, algunes de les universitats catalanes van començar a oferir dins dels seus programes d’estudis la possibilitat de cursar de forma combinada dues titulacions. Aquest fet, s’ha vist amb els anys com una bona opció per encaixar les necessitats d’alguns estudiants que demandaven una formació més àmplia i complementada amb continguts fàcilment combinables i útils en el seu futur professional. Aquest és el cas de la doble titulació d’ADE+Dret. És d’aquesta doble titulació (i també dels qui han estudiat aquestes dues titulacions per separat) d’on prové el col·lectiu que volem representar amb aquesta associació. Un grup format per estudiants i antics estudiants de les dues titulacions d’Administració i Direcció d’Empreses i Dret que hagin cursat els seus estudis en qualsevol universitat catalana.
 

Una representació que més enllà de ser un punt de trobada per totes aquestes persones que han cursat aquests estudis, també ha de ser una eina. Una eina per a millorar el funcionament d’aquestes titulacions a la Universitat, per a ampliar la formació contínua d’aquests estudiants, per ajudar-los a trobar feina, per a col·laborar, i en definitiva per a créixer tots plegats.

 
Potser us pregunteu quina era la necessitat de crear una associació que s’allunyés de les estructures que ja hi ha a la Universitat. La veritat és que les particularitats de la doble titulació d’ADE+Dret ho reclamaven i creiem que era necessari omplir aquesta necessitat de forma prioritària. Sense anar més lluny, creiem que és vital millorar la coordinació de la doble titulació dins les universitats. Pertanyem a les Facultats de Dret i Economia alhora, però lluny de ser una avantatge, sovint és un problema. Alhora, pensem que hem d’aprofitar més i millor el capital humà que es genera dins de la doble titulació. Som gent molt preparada, hem estudiat una titulació més llarga que la resta i això ha de tenir una recompensa. Però ens falten eines, ens falta comunicar-nos, coneixe’ns els uns els altres, els d’unes generacions amb les d’unes altres. Ens falta tenir un canal de comunicació directa amb aquestes persones que ens poden ajudar a trobar feina, a formar-nos, a oferir-nos una oportunitat, i per tant, aprofitar realment, i d’una vegada per totes, aquesta doble titulació que tan us costa i va costar d’assolir a tants d’altres. Hem de ser conscients que som un col·lectiu interessant i molt valuós per a la societat, que hem d’ajudar-nos entre nosaltres, però tampoc sense oblidar que està a la nostra mà el futur de la societat que ens envolta, doncs alguns de nosaltres hem de liderar i liderarem, n’estem segurs, aquest futur.

Per a que serveixi de breu introducció, doncs tot aquest contingut el trobareu desenvolupat a la pàgina web, l’Alumni tindrà 5 línies de treball principals: la formació contínua, la orientació laboral, el networking, els avantatges i descomptes i l’àrea social:

  • -La formació contínua es basarà en la realització d’actes, cursos i seminaris que ajudin a complementar la formació dels antics estudiants un cop finalitzats els estudis de la doble titulació, o bé, per a complementar la formació dels actuals estudiants, més enllà de la formació establerta als programes d’estudi.
  • -Una altra branca molt important és la orientació laboral. Des de l’Alumni, s’intentaran posar a l’abast dels associats el màxim nombre d’eines per a que el col·lectiu pugui gaudir de més facilitats per a accedir a llocs de treball, ja sigui a partir de la formació, assessorament o la publicació d’ofertes.
  • -El networking consistirà en la realització d’actes específics destinats a que la gent de diferents promocions es pugui conèixer, intercanviar experiències, i aprofitar els contactes que es puguin generar en aquest tipus de trobades.
  • -Alhora, tot l’equip de l’Alumni treballarà paral·lelament per a obtenir el màxim nombre d’avantatges i promocions per a què els seus associats puguin gaudir de més facilitats, ja sigui en la compra de productes, serveis tan de caràcter ociós com professional.
  • -Finalment, també trobem l’àrea social. Creiem que aquesta és una àrea indispensable, doncs pensem que tenim una obligació moral d’ajudar en tot el que poguem al nostre entorn i aquesta serà una de les prioritats des del seu inici de l’Alumni d’ADE+Dret.

Esperem doncs, que d’alguna manera o altre estigueu vinculats al projecte, nosaltres us hi esperem!

Moltes gràcies,

 

Junta de l’Alumni d’ADE+Dret